Gå till innehåll

Kontaktuppgifter

Post- och faktureringsadress: Vaasan Pingviinit PB 1, 65101 Vasa
NYCKELÄRENDEN: StudioTicket

ANSVARSOMRÅDE
I tur att

avgå

Ordförande
Heikki Rantala
Allmän förvaltning
heikkit.rantala@gmail.com
0408221738
 2020
Viceordförande
Jan Svenns
 Vänbesök jan.svenns@gmail.com
0500 931803

 2021
Sekreterare

Tobias Simon

Gruppbesök tobias@simon-mail.eu 040 9607370  2020
Medlem
Rolf Fahler
Underhåll rolffahler@gmail.com  2020
Medlem
Henna Lehtiö
Evenemang, tammijuhla
lehtio.henna@gmail.com
044 0933333
 2021
Medlem
Aira Helala
Tammijuhla aira.helala@teese.fi 040 5941978  2020
Medlem
Jari Mansikkamäki
Husteknik, underhåll jari.m.mansikkamaki@gmail.com  2021
Suppleant
Lasse Falk
Tammijuhla

lassefalk51@gmail.com
0400 560078

 2020
Suppleant
Per-Ole Fagerström
tyfon@netikka.fi 040 5465972  2020
 Andra uppdrag: Ekonomi, bokföring  Vuokko Jurvanen
Ventilation  Jari Lehtiö0400933233
Revision Johan Neovius
Elektronik, skärmar, lås, bevakningskamera, (reserv för nyckelkodning) Malte Björk malte.bjork@antiq.fi0505011158
Nyckelärenden (reserv Malte Björk)  Kaija Forss  kaija.forss@netikka.fi    0505118185