Gå till innehåll

Kontaktuppgifter

Post- och faktureringsadress: Vaasan Pingviinit PB 1, 65101 Vasa

e-post: vpingviinit@gmail.com

NYCKELÄRENDEN: Neste K Market Rådhusgatan

  ANSVARSOMRÅDE  
I tur att

avgå

Ordförande
Heikki Rantala
Allmän förvaltning
 
 
 2024
Viceordförande
Jari Mansikkamäki
 Underhåll 050 5702843
 
 2025
Sekreterare

Tobias Simon

Gruppbesök 040 9607370  2024
Medlem
Per-Ole Fagerström
Ny bastu 040 5465972  2024
Medlem
Aira Helala
Evenemang
050 3569687
 2025
Medlem
Riitta Järvi
Evenemang 040 7486671  2025
Medlem
Maunu Ylimäki
Ny bastu 044 3081889  2024
Suppleant
Juha Lehtonen
 

 

 2024
Suppleant
Jans Svenns
Evenemang

0500 931803

OBS! kl 9-21

 2024
       
 Andra uppdrag: Ekonomi, bokföring Vuokko Jurvanen  
     
  Revision Johan Neovius  
  Elektronik, skärmar, lås, bevakningskamera, (reserv för nyckelkodning) Malte Björk  
  Städning Arja Leskinen 0504331059