Gå till innehåll

Bastuetikett

Så trivs pingvinerna på Sandö

Pingvinerna har en diskret och lugn inställning till bastubad, de bemöter sina pingvinkamrater

sakligt och iakttar god bastuetikett.

Pingvinerna tävlar inte med varandra när det gäller att kasta bad utan är känsliga för varandras

önskemål. Därför är torsdag kl. 22-23 reserverad för dem som tycker om att kasta mycket bad.

Endast på midsommarafton använder pingvinerna bastukvast i bastun.

Pingvinerna tar ofta med sig gamla dagstidningar som kan användas som underlag för fötterna i omklädningsrummet. De tidningar som tas med får användas av alla.

Pingvinerna låter gärna sina vänner bekanta sig med vinterbad men kommer alltid ihåg att på förhand meddela pingvinen som är ansvarig för gästernas besök. Kontaktuppgifterna hittas på hemsidorna. Om eventuella gruppbesök avtalas i god tid.

För att bastuugnen ska hålla så länge som möjligt använder pingvinerna ioniserat vatten från enseparat kran när de kastar bad. Det finns ämbar i två olika färger för att skilja åt de två bastuvattnen.

Pingvinerna ser till att luften hålls fräsch i bastun genom att då och då skölja bastulaven medvattenslangen och genom att vädra en stund. Pingvinerna väter inte väggpanelerna i bastun och förlänger sålunda deras livslängd.

Av hänsyn till de pingviner som lider av allergier undviker vi starka dofter. Eftersom det inte finns duschar i våra utrymmen sköter pingvinerna sin personliga hygien hemma. Havsvattnet får dock sköljas ur håret med vattenslangen i bastun.

Pingvinerna tar inte alkohol med sig i bastun och kommer inte till bastun i berusat tillstånd.

Pingvinerna uttrycker inte rasistiska åsikter eller åsikter som diskriminerar minoriteter.

På grund av att luftkonditioneringen fungerar med undertryck håller pingvinerna ytterdörren till bastun stängd.

Pingvinerna parkerar sina bilar på den egentliga asfalterade parkeringen på Sandö. De trafikmärken som områdets ägare har placerat ut förbjuder all annan trafik på själva ön och till cafébyggnaden än servicetrafik och trafik med bilar som är försedda med INVA-skylt.

Särskilt parkering på grönområdena och sandgångarna undviker pingvinerna.

Pingvinerna strävar efter ett uppbyggande samarbete och ger konstruktiva förslag till styrelsen.