Gå till innehåll

Välkommen

Möjligt med engångsbetalning!

Varje dag kl 10-18 kan du besöka Pingvinbastun med att betala (8,05€) med din telefon vid ytterdörren. Summan kommer till din telefonräkning.  Betalning med pre-paid fungerar inte. Förstås betalar man skilt för varje besökare.
Vi använder simdräkter vid bastun.

Alkohol förbjudet vid bastun.


ARRENDEAVTALET FÖRUTSÄTTER : PARKERA TILL SANDÖS EGENTLIGA P-OMRÅDE!


Medlemsavgiften för 2019-2020  är 120 €. (gäller fram till oktober 2020, av nya medlemmar tas 10 € som pant för nyckel).

För säsongen tas ett nytt medlemsregister i bruk och efter att du betalt fungerar din nyckel automatiskt direkt efter betalning. Om du inte betalar via nätet, kan du göra det vid Studio Ticket. Nyckelns nummerserie ska i fortsättningen anmälas i sin helhet och börja med AX, A eller V.

NOGGRANNARE ANVISNINGAR KOMMER SENARE!


Vaasan Pingviinit ry (Vasa Pingviner) grundades år 1965.

Syftet är att befrämja vinterbad och sammanföra vinterbadsentusiaster.

I samarbete med Vasa stad, har vi kunnat bygga en egen bastu, som ligger på en vacker och centralt beläget holme utanför Vasa centrum. På samma holme ligger Vasas största simstrand.

Nuvarande bastubyggnad färdigställdes 1999 och har underhållits regelbundet. Basturummet förnyades under 2009.

Bastubyggnad ägs av föreningen och vi bekostar allt med medlemsavgifter. Föreningen har försäkrat varje medlem med olycksfallsförsäkring (försäkringsbolaget Folksam).

Betalande ”medlems-Pingviner” har varit drygt tusen senaste åren. Nya medlemmar är förstås välkomna.

År 2015 påbörjades planering för en ny och mera rymlig bastubyggnad, som ska färdigställas under de kommande åren.

▪ Bastun är öppen varje dag. 10-22, torsdagar 10-23

▪ Medlemsavgiften är 120 € (+ nya medlemmar nyckelpant på 10 €). Säsong: 1.Nov – 31.Okt.

▪ Om du vill besöka vår bastu,  är möjligt kostnadsfritt tillsammans med någon medlem under två veckors tid.  Före besöket bör man alltid kontakta en styrelsemedlem.

GRUPPBESÖK  

Gruppbesök är tillåtna under vintertid (November - Mars) och på Tisdagar kl 11-16 och Lördagar kl 12-16. Storlek av besökargrupp kan bli högst åtta personer. Under ett gruppbesök finns en Pingvin-representant närvarande.

Besöket kommer att överenskommas med Tobias Simon (tobias@simon-mail.eu, tel. +358 40 960 7370). Det finns en avgift för gruppbesök (50 EUR / grupp, skolgäster 30 EUR / grupp).

  • Nyckelärenden: kontakta Kaija Forss.

För mer information, se ”Avgifter” sida